APORT.BG
   НАЧАЛО / ЗА НАС
  ЗА НАС

Организаторите на специализирания интернет сайт APORT.BG са юристи и експерти, обединени в неформална група за предлагане на услуги по консултиране и съдействие в процеса на първоначално формиране или увеличаване на капитала на капиталово търговско дружество чрез непарична вноска – Апорт. Предлагат професионално консултиране и съдействие в процеса на икономическата и правна подготовка и обосновка на някои специфични регистърни производства по смисъла на Търговския закон, каквито са различните форми на преобразуване на търговски дружества.

Юристите в екипа на APORT.BG са с дългогодишна практика и опит в спецификата на формиране или увеличаване на капитала на търговско дружество, като са участвали и в разработването на различни форми за увеличиване на капитала. Юристите в екипа на APORT.BG имат специфични знания и опит в изготвянето на необходимите документи и правната специфика на регистровото производство /процедурата за формиране или увеличение на капитала в капиталово търговско дружество пред Търговския Регистър на Агенция по вписванията към Министерство на Правосъдието/.

Експертите в екипа на APORT.BG са оценители с над 15 годишна практика в областта на оценки на непарични вноски, като са участвали в над 500 експертизи по оценка на напарчни вноски. Експерти от екипа на APORT.BG са вписани в списъците на Търговския Регистър на Агенцията по вписванията към Министерство на Правосъдитето.

Чрез съдействието на Българска Асоцияция на Вещите лица и Експертите, екипът може да съдейства по изготвянето на частни експертизи и консултация, по формиране на въпроси към вещи лица по допуснати експертизи в съдебното производство.

Юристите и Експертите в екипа на APORT.BG притежават опит и предлагат консултации и цялостно съдействие при извършване на ПРЕОБРАЗУВАНИЯ по реда на глава 16 от Търговския закон (вливания, сливания, отделяния, разделяния и отделяния на еднолични дружества с ограничена отговорност).

Лихва.БГ ООД © 2009 aport.bg Всички права запазени.